Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

E-mail: someone@example.com

Ah2o adviseert op het gebied van personeel & organisatie.

 

 

Heeft u als werkgever behoefte aan:

 

       Ontwikkeling en/of implementatie van diverse HR instrumenten (bijvoorbeeld beloningsbeleid, loopbaanontwikkeling, beoordelingssystematiek, functieomschrijvingen, ziekteverzuimbegeleiding, medewerkerstevredenheidsonderzoek)

       P&O advies

       Loopbaanbegeleiding

       Coaching van managers en/of medewerkers

       DISC training (inzetten van het instrument DISC om gedrags- en communicatiepatronen zichtbaar te maken) op individuele of groepsbasis

       Tijdelijke HR ondersteuning (vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof, uitbreiding of onderbezetting) of projectmatige ondersteuning

       Hulp bij ontslagprocedures

 

 

 

Dan bent u bij ah2o aan het juiste adres